Xiyu Island

Photo:amo

Photo:amo

Photo:陳銘祥

Photo:陳銘祥

Photo:amo

Photo:amo

Photo:amo

Photo:amo

Photo:amo

Photo:amo

Photo:amo

Photo:amo

Photo:amo

Photo:amo

Photo:amo

Photo:amo

Photo:amo
Photo:陳銘祥
Photo:amo
Photo:amo
Photo:amo
Photo:amo
Photo:amo
Photo:amo
 

Near Hotels

Hotel Ever Spring Penghu

7.5 km
No.6, Zhongzheng Rd., Magong City, Penghu County, Taiwan
TWD1,900+

Near Attractions

Erkan Historical Village

Daguoye Columnar Basalt

Dayi Temple

Whale Cave

Xiyu Western Fort

Xiaomen Island

Guanyin Pavilion Leisure Park

Penghu Trans-Oceanic Bridge

Tongliang Great Banyan

Tianhou Temple