Tongliang Great Banyan

Photo:鄭瑄頤

Photo:鄭瑄頤

Photo:amo

Photo:amo

Photo:amo

Photo:amo

Photo:鄭瑄頤

Photo:鄭瑄頤

Photo:鄭瑄頤

Photo:鄭瑄頤

Photo:鄭瑄頤

Photo:鄭瑄頤

Photo:鄭瑄頤

Photo:鄭瑄頤

Photo:鄭瑄頤

Photo:鄭瑄頤

Photo:鄭瑄頤

Photo:鄭瑄頤

Photo:鄭瑄頤

Photo:鄭瑄頤

Photo:鄭瑄頤
Photo:amo
Photo:amo
Photo:鄭瑄頤
Photo:鄭瑄頤
Photo:鄭瑄頤
Photo:鄭瑄頤
Photo:鄭瑄頤
Photo:鄭瑄頤
Photo:鄭瑄頤
 

Near Hotels

Hotel Ever Spring Penghu

Hotel Ever Spring Penghu

10.6 km
No.6, Zhongzheng Rd., Magong City, Penghu County, Taiwan
TWD1,500+

Near Attractions

Penghu Trans-Oceanic Bridge

Penghu Trans-Oceanic Bridge

Xiaomen Island

Xiaomen Island

Whale Cave

Whale Cave

Dayi Temple

Dayi Temple

Chihkan Pier

Chihkan Pier

Penghu Aquarium

Penghu Aquarium

Erkan Historical Village

Erkan Historical Village

Xiyu Island

Xiyu Island

Daguoye Columnar Basalt

Daguoye Columnar Basalt